fbpx

יובל שש

מהנדס אזרחי

בקרת מכרזים, תקציבים, הגשת חשבונות, ליווי פרויקטים

נייד

sms

מייל

whatsapp

קורות חיים

הוסף לאנשי קשר

מגוון שרותים הנדסיים: בקרת מכרזים, תקציבים, הגשת חשבונות, ליווי פרויקטים
פרופיל העבודות: תשתיות מכל הסוגים, ציבורי, בניה רווייה, בנייה פרטית

קבלנים:

  • תמחורים: הכנת הצעות מלאות, כולל הגשה כספית וטכנית, למכרזי תשתיות ובינוי מכל הסוגים ובהיקפים בלתי מוגבלים, לרבות בשיטת תכנון-ביצוע: כבישים, גשרים, תשתיות מים וביוב, דחיקה, תחנות שאיבה, מבני ציבור, מבנים פרטיים, עב" פיתוח.
  • שינויים: הכנת תיקי חריגים ותוספות עבודה לקבלנים מתחילת שלב הביצוע ועד מסירה למזמין.
  • ניהול מכרז: ניהול הליך הגשת הצעות קבלניות למכרזים גדולים ומורכבים לרבות תכנון-ביצוע, ליווי צוות מתכננים ויועצים לרבות צוות התמחור של המציע, עד להגשת ההצעה ולאחריה.
  • ניהול מסמכים: Document Control לפרויקטים מורכבים, גם במסגרת מערך בקרת איכות.
  • חשבונות חלקיים וסופיים: הכנת והגשת חשבונות ביצוע קבלניים חודשיים / לפי אבני דרך וסופיים למזמיני עבודות.
  • פרויקטים ביטחוניים ומסווגים: ליווי כל הנדרש בפרויקטי בינוי / תשתיות / פיתוח, בסווג בטחוני שמור / סודי / סודי ביותר (מסווג מלמ"ב רמה 3).

 

מנהלי פרויקטים, מפקחים, מזמיני עבודות, מתכננים ולקוחות פרטיים:

  • ריכוז חומר למכרז / בל"מ: כתיבת ועריכת חומר טכני, ריכוז מפרטים וחומר למכרז לרבות בפרויקטים רב-תחומיים מורכבים.
  • ניהול פרויקטים: ניהול תכנון וניהול ביצוע, לפרויקטים קטנים – בינוניים.
  • ליווי פרויקטים: בקרה על הפרויקט לכל אורכו החל משלב הייזום. בהמשך: התכנון, המכרז / בל"מ, הביצוע, המסירות והבדק.
  • בקרת מכרזים: כשלב מקדים לפרסום המכרז / בל"מ.

פרויקטים ביטחוניים ומסווגים: ליווי כל הנדרש בפרויקטי בינוי / תשתיות / פיתוח, בסווג בטחוני שמור / סודי / סודי ביותר (מסווג מלמ"ב רמה 3).

תעודות והסמכות

לתיאום פגישת ייעוץ עם יובל שש

מלאו את הפרטים שלכם ואחזור אליכם בהקדם

שתף

דילוג לתוכן