fbpx

וסים הנדסה בע"מ

ייעוץ ופיקוח | תיאום ובקרה | ניהול וביצוע פרויקטים בהנדסה אזרחית

נייד

whatsapp

דוא"ל

waze

הוסף לאנשי קשר

אודותינו

ניהול פרויקטים בביצוע בענף הכבישים והתשתיות, השירות כולל ייעוץ הנדסי, תאום ובקרה על הביצוע החל ממתן צוו תחילת עבודה ועד מסירת הפרויקט. בין היתר אחריות על מערך כוח האדם שמשתתף במלאכת הביצוע, ניהול קבלני משנה, מנהלי עבודה, בקרי איכות, מודדים. השתתפות בישיבות פיקוח עם מזמיני העבודה, ישיבות פיקוח עליון. ניהול הפרויקט תוך כדי מעקב שוטף ובקרת תקציב הפרויקט, ניתוח עלויות חומרים ושכר עבודה ומעקב הכנסות וחשבונות, לצורך הבטחת ובדיקת רווחיות הפרויקט. ניהול לוחות זמנים לפרויקט בדגש על הקצאת משאבים וייעול צוותים לצורך עמידה בלוחות הזמנים, או הגשת תביעות שנגזרות משינוי לו"ז של הפרויקט.
מתן ליווי ומתן פתרונות הנדסיים והצעת שינוי תכנון אם נדרש במהלך חיי הפרויקט, ניתוח עבודות חריגות, הן מבחינת כמויות, שינויי תכנון הגשתם ומעקב אחרי הוראת שינויים אל מול מזמיני העבודה.
הבטחת האיכות ויעילות הביצוע תוך כדי ניצול וייעוד המשאבים הנדרשים לביצוע הפרויקט בזמן הקצר ביותר תוך שמירה על מינימום עלויות בפרויקט.
בין היתר עזרה בהתקשרות עם ספקים וקבלני משנה וסגירת חוזי התקשרות איתם, ביצוע הזמנות ובדיקת הזמנות רכש שמבוצעות ע"י החברה, ניהול קבלני המשנה ואישור חשבונות שוטפים שלהם.
הגשת חשבונות חלקיים וסופיים עם סיום הפרויקט בהתאם לדרישות חוזי העבודה השונים.

לתיאום פגישת ייעוץ עם וסים הנדסה בע"מ

שתף

דילוג לתוכן